Access Revision hjälper ditt företag med allt från revision till rådgivningstjänster

Tillgänglighet, kunskap och personligt engagemang för varje kund är Access Revision AB. Vi är ett glatt och positivt gäng som ska finnas där för dig som är etablerad företagare eller för dig som vill starta företag. Genom våra kontor i Växjö, Emmaboda och Ronneby har vi möjlighet erbjuda trygga och pålästa revisionstjänster såväl som seriösa och fördjupade konsultationer inom flera områden. Samtidigt som många av de frågor vi arbetar med är komplicerade och kräver ett stort fokus, tycker vi att det är viktigt att vara varm, mänsklig och ha glimten i ögat!

Vi på Access Revision har många års erfarenhet som auktoriserade revisorer och rådgivare till en stor mängd företag av olika storlek och i olika branscher. Detta gör att vi känner oss säkra i vår relation till dig som kund för att kunna ge dig den bästa rådgivningen. Detta vill vi även förstärka genom lokalt ägande och lokal närvaro. Allt för att du som kund ska kunna nå oss när det passar dig och dina behov för att utveckla ditt företag.

En effektiv revision

Revison utgör grunden i vår verksamhet. Revision sammankopplas ofta med att vi som revisorer granskar företagets årsredovisning med dess underliggande transaktioner. Så är det ju också. Utöver revision av företagets årsredovisning utför vi även riktade revisioner och utfärdar granskningsintyg vid exempelvis företagsöverlåtelser och myndighetsförfrågningar. Våra revisioner bygger på en analys av företagets interna rutiner och processer vilket inte bara skapar en effektiv revision utan även skapar ett mervärde för företagets framtida styrning. Våra medarbetare genomgår fortlöpande utbildning vilket är en förutsättning för att kunna hålla en hög professionalitet på de revisionstjänster vi utför. En revision är en kvalitetsstämpel av företaget som ska ge en hög grad av säkerhet för såväl företagsledningen som externa intressenter.

Redovisning som den ska vara

Företagets löpande redovisning ska inte bara vara upprättad enligt lagkrav utan ska även vara ett av de viktigaste hjälpmedlen för dig som företagare att styra verksamheten. Genom våra kompetenta medarbetare vill vi vara en partner till dig som företagare att få en redovisning som den ska vara för att uppnå dessa ändamål. Vi kan därigenom bistå med kvalificerade redovisningstjänster såsom bokslut, årsredovisning, konsolidering och koncernredovisning – för såväl det mindre företaget som för större koncerner.

Företagstransaktioner i alla lägen

Förändringar i ett företags struktur är vanligt förekommande. Hos oss får du experthjälp med bland annat förvärv, avyttringar, värdering, due dilligence, generationsskiften och finansieringsfrågor. Vi står i nära samarbete med specialister på olika områden för att hjälpa just dig.

Skattefrågor med precision

Vi har under många år arbetat med skattefrågor för fåmansföretag och ägarna till dessa men vi har även god erfarenhet av skattefrågor kopplat till bolagstransaktioner och internationella affärer. Vi har även lång erfarenhet av frågor i samband med deklarationer. Vi kan därför bistå med deklarationsuppdrag såväl för bolag som privatpersoner. Beskattningsområdet är dock omfattande och ofta komplext varför vi står i nära samarbete med specialister på området.

Torbjörn Carlsnäs

Auktoriserad revisor och delägare

Patrik Hansén

Auktoriserad revisor och delägare

Karolina Ganholt

Auktoriserad revisor

Viktoria Ahlström

Auktoriserad revisor

Sofie Lanér

Auktoriserad revisor

Eva Björk Ternstedt

Revisor / Auktoriserad redovisningskonsult

Mariann Davidsson

Auktoriserad redovisningskonsult

Jessica Carlsson

Redovisningskonsult

Sofie Karlsson

Redovisningskonsult

Mathilda Niklasson

Revisionsmedarbetare

Haris Kadiric

Revisionsmedarbetare

Berit Svahn

Redovisningskonsult

Camilla Axelsson

Redovisningskonsult

Lediga tjänster

Intresseansökan

För närvarande har vi inget rekryteringsbehov. Men vill du lämna en intresseansökan för att arbeta med revision eller redovisning så kan ansökan med CV och personligt brev lämnas på följande mejladress: torbjorn.carlsnas@accessrevision.se

Om du har frågor kring tjänster och rekryteringsbehov är du välkommen att kontakta: Torbjörn Carlsnäs, tel: 0720-88 33 51


Access Revision AB
Org. nr 559240-6812

Honnörsgatan 16, 352 36 Växjö
Storgatan 4, 361 30 Emmaboda
Kungsgatan 9, 372 30 Ronneby

0470-55 69 88
info@accessrevision.se